CTY XKLD NHẬT BẢN VINKOI-KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH


Kỹ năng đặc định là tư cách lưu trú lao động mới dành cho mọi đối tượng người nước ngoài được chính phủ nhật ban hành tháng 4/2019 nhằm tạo ra nguồn nhân lực có thể đưa kinh tế nhật phát triển.

Điều kiện cần để có thể lấy được visa Kỹ năng
1. Tuổi từ 18 trở lên, có đủ sức khõe và nhận thức để làm việc.
2. Trình độ tiếng Nhật tương đương N4.
3. Hiểu biết cơ bản về kỹ năng nghề tham gia

Điều kiện thứ 2 và 3 sẻ được cụ thể như sau:

2. Trình độ tiếng Nhật tương đương N4.


Năng lực tiếng nhật yêu cầu phải đạt được tối thiểu là N4.
Theo 2 cách dưới đây 1. Có chứng chỉ N4, vì thế có thể tham gia JLPT, được tổ chức vào tháng 7 và tháng 12 hàng năm tại việt nam 2. Đậu kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng nhật của loại tư cách này. Hàng năm tại việt nam, kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng nhật được tổ chức riêng dành cho loại visa mới này. Tùy vào ngành nghề mà hàng năm sẽ có bao nhiêu kỳ thi, tối thiểu là 2 kỳ thi
Hình thức thi có thể sẽ được tổ chức thi trên máy tính mà không phải thi trên giấy như các kỳ thi truyền thống trước đây

Kỳ thi kỹ năng nghề


Yêu cầu phải có hiểu biết nhất định (cơ bản) về nghề tham gia. Không phải tất cả các ngành nghề đều có kỳ thi kỹ năng này, mà 1 số ngành nghề chỉ cần thi tiếng Nhật không thôi là đủ. Kỳ thi kỹ năng này về mặt cơ bản sẽ có mức độ khó tương đương với thi kỹ năng của chương trình thực tập sinh. Kỳ thi này sẽ được tổ chức tại nhật và việt nam. Chi tiết về thời gian thi, địa điểm thi, nội dung thi vẫn chưa được công bố chính thức

ĐẶC ĐIỂM CỦA VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH