VISA TOKUTE GINO KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH VỚI 14 NGÀNH NGHỀ XKLĐ NHẬT BẢN

VISA TOKUTE GINO KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Chương trình KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH này tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định, có thể làm việc mà không cần đào tạo để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.

Dựa trên Luật quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường tiếp nhận người lao động nước ngoài, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định phương châm cơ bản liên quan đến tư cách lưu trú mới "Kỹ năng đặc định" được áp dụng từ tháng 4 năm 2019 cũng như phương châm vận dụng theo từng lĩnh vực và các chính sách tổng hợp đối với người nước ngoài tại cuộc họp nội các, v.v...
Chính phủ sẽ đi đầu trong việc hoàn thiện nền tảng cơ bản để tiếp đón người nước ngoài đang gia tăng đột ngột với tư cách là "Người sinh sống" như thực hiện đa ngôn ngữ trong các tổ chức công cộng cũng như các cơ sở hạ tầng sinh hoạt, v.v...

Kỹ năng đặc định số 1

Tư cách lưu trú dành cho người nước ngoài làm công việc đòi hỏi phải có kỹ năng cần thiết về kiến thức và kinh nghiệm ở một mức độ tương đối trong một lĩnh vực công nghiệp cụ thể, gọi visa kỹ năng đặc định loại 1 tokutei ginou
Thời gian lưu trúGia hạn theo thời gian 1 năm, 6 tháng hoặc 4 tháng, cộng dồn tối đa là 5 năm
Trình độ kỹ năngXác nhận qua bài thi, v.v... (những người đã hoàn thành khóa thực tập kỹ năng số 2 sẽ được miễn thi, v.v...)
Trình độ năng lực tiếng NhậtXác nhận qua bài thi, v.v... về năng lực tiếng Nhật cần thiết trong cuộc sống sinh hoạt và công việc (những người đã hoàn thành khóa thực tập kỹ năng số 2 sẽ được miễn thi, v.v...)
Dẫn theo gia đìnhVề cơ bản là không chấp nhận

TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

visa kỹ năng đặc định

14 lĩnh vực tiếp nhận của visa kỹ năng đặc định

Lĩnh vực công nghiệp cụ thể
14 nganh nghe tokutei ginou

ĐƠN HÀNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH, THỰC TẬP SINH QUAY LẠI NHẬT LẦN 2

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ

Hotline: 09060887979