QUY ĐỊNH BẢO MẬT

Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân được xem là những thông tin liên quan đến một cá nhân sử dụng bao gồm: họ tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ email, nơi làm việc, và các yếu tố đặc trưng của từng cá nhân. Thông tin cá nhân của từng người có những nét đặc trưng riêng không bị nhầm lẫn với bất kỳ cá nhân nào khác.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân theo các mục dưới đây (nhưng không giới hạn): (a) cung cấp các dịch vụ đến người sử dụng trang web vinkoi.com, (b) cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba với sự đồng ý của Người sử dụng, (c) liên hệ với Người sử dụng để xác nhận hay để có thêm thông tin.

Trường hợp không cung cấp thông tin cá nhân
Trong trường hợp Người sử dụng không cung cấp (hay cung cấp không đầy đủ) các mục cần thiết trong phần khai thông tin và dịch vụ của trang web vinkoi.com thì Người sử dụng sẽ không thể nhận được các dịch vụ hỗ trợ từ trang web vinkoi.com.

Cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ ba
Về nguyên tắc, nếu không được sự đồng ý của Người sử dụng thì các thông tin cá nhân của Người sử dụng sẽ không được cung cấp cho người thứ ba. Thông tin cá nhân chỉ được cung cấp sau khi đã xác nhận được nơi cần thông tin, nội dung thông tin chi tiết và nhất thiết phải có sự đồng ý của người sử dụng. Tuy nhiên, trong phạm vi không vi phạm pháp luật thì những thông tin cá nhân sẽ được cung cấp mà không cần có sự đồng ý của người sử dụng, cụ thể qua các trường hợp sau: (a) trường hợp Người sử dụng bị nghi ngờ có hành vi gây bất lợi cho người thứ ba, (b) các trường hợp đặc biệt, khẩn cấp, vì mục đích nâng cao việc giáo dục cho trẻ em và bảo vệ môi trường, nhưng lại khó nhận được sự đồng ý của Người sử dụng, (c) trường hợp đại diện các cơ quan công quyền yêu cầu cộng tác theo luật định, và nếu phải chờ sự đồng ý của người sử dụng thì có thể ảnh hưởng đến công việc của người đại diện đang thi hành công vụ, (d) trường hợp có yêu cầu hiển thị những thông tin cá nhân từ các cơ quan có thẩm quyền như từ Toà án, Cục điều tra, Sở cảnh sát, Hội luật sư, hay Trung tâm dịch vụ người tiêu dùng, (e) trường hợp được yêu cầu từ chính người sử dụng cho phép hiển thị công khai đến người thứ ba, (f) trường hợp phía Nhà tuyển dụng cảm thấy cần thiết để cung cấp những dịch vụ cho người sử dụng.

Phạm vi của người thứ ba
Những trường hợp sau đây không được gọi là người thứ ba trong việc sử dụng thông tin cá nhân: (a) trường hợp được ủy thác một phần hay toàn bộ những thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để hoàn thành mục tiêu sử dụng của Công ty, (b) trường hợp cung cấp thông tin cá nhân trong việc kế thừa doanh nghiệp vì mục đích liên doanh của Công ty.

Trường hợp miễn trách nhiệm đối với người thứ ba
Trong trường hợp sau đây thì Công ty không có trách nhiệm trong việc người thứ ba có được thông tin cá nhân: (a) Người sử dụng tự ý sử dụng các chức năng của trang webe vinkoi.com hay sử dụng phương pháp nào đó để cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty chỉ định, (b) trường hợp Người sử dụng thông qua việc nhập các thông tin vào trang web vinkoi.com đã vô tình cung cấp những thông tin riêng tư của mình, (c) trường hợp Người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân đến những website khác được link từ trang web vinkoi.com, (d) trường hợp chính người sử dụng cung cấp (hoặc bị nhận biết) ID và Password.

Quản lý và cung cấp và quản lý thông tin cá nhân
Những thông tin cá nhân của Người sử dụng trang web vinkoi.com được quản lý và cung cấp đến các nhà tuyển dụng với sự đồng ý của Người sử dụng.

Công ty luôn nỗ lực tạo ra những chính sách an toàn thích hợp để nhằm ngăn ngừa việc thay đổi, hiểu lầm hay làm mất những thông tin cá nhân đang được quản lý. Thông tin cá nhân luôn được bảo lưu một cách an toàn mà Người sử dụng thông thường không thể dùng được.

Ủy thác bộ phận bên ngoài xử lý thông tin cá nhân
Đôi khi Công ty sẽ ủy thác một phần hoặc toàn bộ công việc sử dụng thông tin cá nhân cho bên ngoài.

Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân
Người sử dụng khi đăng nhập thông tin cá nhân vào trang web vinkoi.com có thể thay đổi, thêm bớt, xoá thông tin vào bất cứ lúc nào.

Sự chính xác của thông tin cá nhân
Công ty luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp một cách chính xác. Tuy nhiên Người sử dụng cũng phải có trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin cá nhân chính xác và luôn được cập nhật.

Giới hạn trong việc thu thập thông tin cá nhân
Công ty không cần thu thập những thông tin bao gồm nội dung hiển thị dưới đây.Tuy nhiên, với trường hợp người sử dụng tự ý cung cấp thông tin thì cũng được xem là Người sử dụng đã đồng ý.

(a) Các vấn đề liên quan tôn giáo, tín ngưỡng và ý tưởng.
(b) Những yếu tố cấu thành các nguyên nhân đưa ra sự phân biệt trong xã hội và con người, dân tộc, tổn hại về tinh thần, hay các vi phạm pháp luật.
(c) Sự việc liên quan tới hành vi tổ chức của các đoàn thể hay các tổ chức công đoàn, tổ chức người lao động.
(d) Các sự việc liên quan tới những hoạt động biểu tình nhóm, đề đạt nguyện vọng, quyền lợi mang tính chính trị.
(e) Các vấn đề liên quan đến tình dục, y tế, bảo vệ sức khỏe.

Sử dụng những dữ liệu thống kê
Công ty sẽ dựa theo những thông tin cá nhân đã được cung cấp để có thể tạo ra các thống kê dữ liệu mà không nêu rõ đặc trưng của từng cá nhân. Công ty có thể tự do sử dụng những dữ liệu thống kê không mang tính riêng tư.

Xác nhận bản thân
Công ty xác nhận chính cá nhân đó thông qua những đặc điểm cá nhân (như họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại..) trong những trường hợp yêu cầu sửa chữa, thêm bớt hoặc xóa thông tin. Trong trường hợp bản thân người sử dụng tự điều chỉnh các thông tin cá nhân thì Công ty không chịu trách nhiệm.

Cách sử dụng Cookie
Trang web vinkoi.com sử dụng cookie để thu thập các thông tin dữ liệu thống kê, đẩy mạnh các tiện ích và cách bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng. Tuy nhiên Cookie không ghi chép hết toàn bộ cac thông tin cá nhân.

Thay đổi về nội dung Quy Định Bảo Mật
Công ty có thể thay đổi nội dung Quy Định Bảo Mật bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, trước khi chính thức thay đổi nội dung Quy Định Bảo Mật, thông báo sẽ được đăng trong vòng một tháng để tất cả Người sử dụng có thể hiểu rõ về nội dung thay đổi này.

Tư vấn về việc quản lý thông tin cá nhân
Mọi thắc mắc liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân, xin gởi email về địa chỉ: support@vinkoi.com

Hotline: 09060887979